• Domů
  • Škoda Záruka mobility a Prodloužená záruka
Kontaktovat

Škoda Záruka mobility a Prodloužená záruka

Na nové vozy zakoupené v ČR.

Škoda Assistance

V rámci služeb Škoda Záruky mobility je Vám k dispozici non-stop asistenční služba Škoda Assistance na tel. čísle 800 600 000 v ČR nebo ze zahraničí +420 236 090 002.

Služby Škoda Záruka mobility

V případě nenadálé situace Vám pomůžeme závadu odstranit po telefonu, případně vyšleme servisní vozidlo na místo poruchy nebo odtáhneme Váš vůz do nejbližšího autorizovaného servisu Škoda, případně poskytneme náhradní vůz nebo ubytování v hotelu.

Celý text

Poskytneme vám pomoc v neočekávaných situacích

Silniční a odtahová služba v případě poruchy vozu

Pokud se vozidlo stalo nepojízdným v příčinné souvislosti s vadou, která má nebo by mohla být odstraněna plněním ze Škoda záruky.

Náhradní doprava

Odvoz servisním partnerem, MHD, vlak, autobus, případně taxi nebo náhradní vozidlo.

Přenocování pro posádku

Maximálně 3 noci v rozsahu 2 000 Kč/os./noc bez stravy. Možnost kombinace ubytování s náhradním vozem.

eMobilita Škoda iV - Vybití akumulátoru pro elektrický pohon

Odtah k nejbližší nabíjecí stanici nebo do nejbližšího servisu Škoda.

Nedostatek provozních kapalin

Dolití nezbytně nutného množství chladící kapaliny, oleje, AdBlue či paliva pro další provoz vozu (palivo a provozní kapaliny hradí zákazník).

Zabouchnutí klíče ve voze

Při zabouchnutí je kryto otevření vozu bez poškození (pokud nelze, tak odtah do nejbližšího servisu Škoda, případně odvoz do místa bydliště pro náhradní klíč).

Kompletní přehled a rozsah služeb Škoda Záruka mobility

Víte, že Váš vůz Škoda může mít doživotní záruku mobility?

Doživotní Škoda Záruka mobility Vám dává jistotu, že dojedete do cíle i při poruše vozu. V rámci záruky mobility je Vám totiž dostupná non-stop asistenční služba Škoda Assistance jako pomoc na cestách 365 dní v roce, a to po celé Evropě. Platnost je podmíněna absolvováním předepsaných servisních prohlídek v autorizovaném servisu Škoda a uhrazením poplatku za prodloužení platnosti Škoda Doživotní záruky mobility 80 Kč nebo 160 Kč bez DPH dle konkrétního servisního intervalu.

Škoda Prodloužená záruka

Prodlužte si záruku a vyhněte se nečekaným servisním nákladům

Tímto produktem si prodloužíte dobu plnění ze Škoda záruky, týkající se bezplatné opravy poškození vozu způsobeného jeho vadou, po určitou sjednanou dobu či dosažení sjednaného limitu najetých kilometrů. Máte tak jistotu, že se v budoucnu vyhnete servisním nákladům spojených s případnou opravou Vašeho vozidla.

Celý text

Odstranění vady v rámci Škoda Prodloužené záruky může být provedeno pouze výměnou nebo opravou vadných dílů, kdy o způsobu opravy vozu rozhoduje servisní partner Škoda. Odstranění vady bude provedeno ve lhůtě dle možností servisního partnera Škoda.

Celý text

Výhody Škoda Prodloužené záruky

Pro kompletní přehled služeb Škoda Prodloužené záruky nás neváhejte kontaktovat

2 roky

Záruka na věcné a právní vady

3 roky

Záruka na vady laku

12 let

Záruka na neprorezivění karoserie

Záruky na lak a neprorezavění karoserie, jak jsou popsány výše, nejsou Škoda Prodlouženou zárukou dotčeny. Škoda prodloužená záruka se nevztahuje na exteriérové a interiérové fólie.

Ze Škoda prodloužené záruky rovněž nevznikají žádné další nároky, zejména na výměnu vozu, na odstoupení od kupní smlouvy, na slevu z kupní ceny, na poskytnutí náhradního vozu po dobu trvání opravy nebo na náhradu škody.