Etický kodex a whistleblowing

Etický kodex

Společnost VWFS se při výkonu své činnosti a poskytování finančních služeb svým zákazníkům řídí etickými pravidly a závazky integrity skupiny Volkswagen Group stanovenými Etickým kodexem VWFS.

[Název dealerství] se zavázal při zprostředkování finančních produktů VWFS dodržovat závazná etická pravidla skupiny Volkswagen stanovená pro obchodní partnery v Business Partners Code of Conduct.

Etický kodex VWFS a Business Partners Code of Conduct naleznete na internetových stránkách  https://www.vwfs.cz/o-spolecnosti/eticky-kodex.html 

Whistleblowing

Pokud se domníváte, že při činnosti [název dealerství] pro VWFS došlo k porušení pravidel vyplývajících z Etického kodexu VWFS nebo Business Partners Code of Conduct, můžete takovéto porušení oznámit společnosti VWFS prostřednictvím whistleblowing systému koncernu Volkswagen Group. Podrobnosti naleznete https://www.vwfs.com/en/corporate-responsibility/whistleblower-system.html